אילו כיתות מחשבים עומדות לרשות הסטודנטים?

התמונה של meklers

בבניין כ"ץ (604) קיימות 4 כיתות מחשבים לרשות הסטודנטים:
כיתה 201- מכילה 47 תחנות .
כיתה 202- מכילה 47 תחנות .
כיתה 203- מכילה 21 תחנות מחשב (חלונות).
כיתה 204- מכילה 12 תחנות .
כיתה 205- מכילה 21 תחנות .