האם ניתן לשנות את שם המשתמש שלי במחלקה?

התמונה של meklers

שם המשתמש שניתן לי מכיל שגיאות כתיב / שיניתי שם משפחה. האם ניתן לשנות את שם המשתמש שלי במחלקה?

שמות המשתמשים נקבעים בצורה אוטומטית ע"י מרכז התקשוב של האוניברסיטה.
אין באפשרותינו לעשות כל שינוי בשמות אלו.
לדוגמא: אם שם המשתמש מכיל שגיאות כתיב / שינוי שם משפחה לסטודנטיות שנישאו במהלך לימודיהן - שם המשתמש ישאר ללא שינוי.