כיצד להגדיר outlook (או תוכנת דואר אחרת) לקריאת דוא"ל מחלקתי?

התמונה של msrep

המעניינים לקרוא דוא"ל מחלקתי דרך תוכנת דואר (לדוגמא: outlook, Thunderbird וכדו') יוכלו לעשות זאת ע"י הגדרת שרת דואר נכנס mail.cs.biu.ac.il (בפרוטוקול POP3) .
הערה: הגדרת שרת דואר יוצא צריכה להעשות עפ"י הנחיות ספק השירות שלכם.