כיצד להפנות את הדוא"ל לכתובת אחרת?

התמונה של msrep

המעוניינים להפנות את הדוא"ל המתקבל בשרת המחלקתי אל כתובת אחרת מוזמנים לעשות זאת כך:

  1. צרו בספריית הבית שלכם קובץ בשם "forward." (שימו לב יש נקודה לפני שם הקובץ!).
  2. הקובץ צריך להכיל שורה אחת בלבד ובה הכתובת שאליה יש להעביר את הדואר.

דוגמא: משתמש בשם ploni רוצה להפנות את כל הדואר המחלקתי לכתובתו ב-Gmail. 

  1. הוא מתחבר לשרת PLANET עם שם המשתמש והסיסמא.
  2. בשורת הפקודות הוא מריץ את הפקודה: echo ploni@gmail.com > .forward
  3. לצורך בדיקה הוא שולח מכתב לכתובת במחלקה ובודק אם המכתב הגיע לתיבת ה-Gmail .

פרטים נוספים ע"י הקשת הפקודה "news forward" בלינוקס.

הערה: כדי להשאיר עותק של המכתבים בשרת הדואר המחלקתי אפשר לרשום: login,login@gmail.com\

רק שימו לב: אם תיבת הדואר המחלקתית תתמלא, לא יתקבלו שם מכתבים חדשים עד שתמחקו מכתבים ישנים.

 

הערה: כדי לבטל את העברת הדואר יש למחוק את הקובץ הנ"ל. הביטול ייכנס לתוקף רק למחרת.