כיצד ניתן להדפיס מסמכים מהמחשבים במעבדות?

התמונה של meklers

המדפסת המשמשת את הסטודנטים נמצאת בקצה המסדרון, מדפסת זו נקראת Katz Hall.
לאחר שההדפסה נשלחה למדפסת, שם המשתמש שלכם יופיע על צג המחשב הסמוך למדפסת.
שימו לב: ייתכן ורק לאחר כמה דקות ההדפסה תגיע למחשב המדפסת.
לאחר שהכנסתם כרטיס צילום/אשראי, לחצו על ההדפסה שלכם ואז על PRINT.
במידה וחסר נייר, פעלו לפי ההוראות שנמצאות בסמוך.
לכל בעייה במדפסת - פנו לחדר התמיכה (204) וצוות התומכים יטפלו בה.