כיצד ניתן לשחזר קובץ שנמחק?

התמונה של meklers

אם מחקת בטעות קובץ או שינית תוכן של קובץ ועכשיו אתה רוצה לשחזר גירסא קודמת, אין דבר קל מזה.

בשורת הפקודה של לינוקס כתוב את הפקודה: nrestore -h ותקבל הסבר קצר.

דוגמא: 

כדי לצפות בגירסאות קודמות של הקובץ  הנקרא targil.cpp ונמצא בתיקיית course יש להריץ את הפקודה כך:

nrestore --list course/targil.cpp

כדי לשחזר את הקובץ הנקרא targil.cpp ונמצא בתיקיית course יש להריץ את הפקודה כך:

 

nrestore course/targil.cpp

אם קיים כבר קובץ בשם זה, התוכנה תשאל האם להזיז את הקובץ הקיים הצידה לפני השחזור.

אם קיימות מספר גירסאות לשחזור הן יוצגו בפניך ותתבקש לבחור בגירסא הרצויה.