מהי כתובת הדואר האלקטרוני שלי במחלקה?

התמונה של msrep

כתובת הדוא"ל של כל סטודנט ואיש סגל במחלקה מורכב משם המשתמש שלו והסיומת המחלקתית.

לדוגמא: כתובת הדוא"ל של המשתמש פלוני (שם המשתמש ploni) היא "ploni@macs.biu.ac.il"

 

ישנן כמה וריאציות לסיומת המחלקתית, כולן נרדפות אחת לשניה: macs.biu.ac.il | cs.biu.ac.il | math.biu.ac.il

כלומר: מכתבים שיכתבו אל הכתובות הללו יגיעו כולם לאותה תיבת דואר.