מהם שעות הפעילות בכיתות המחשבים ?

התמונה של meklers

שעות הפעילות מפורטות באתר - כאן .

הודעות על שינויים ועדכונים מפורסמות בחלונית "חדשות והודעות" הרצה משמאל.