מה דין התוכנות שהורדתי במסגרת ההסכם בתום לימודיי?

התמונה של msrep

 

תשובה במילים פשוטות:
בתום לימודיך תוכל להמשיך להינות מהמוצרים שהורדת בזמן לימודיך.
אבל, לא ניתן יהיה להמשיך ולהוריד מוצרים חדשים ולא תתאפשר הפעלה מחדש של מוצרים ישנים (activation online).
(הכוונה היא שאם תנסה להתקין לדוגמא חלונות על מחשב חדש. המפתח שניתן לך בזמן ההורדה כבר לא יהיה תקף).
 
* הכל בכפוף למפורט בהסכם כפי שמפורסם באתר.