מה עושים אם מחשב בכיתה אינו תקין?

התמונה של meklers

יש לפנות לצוות התמיכה (חדר 204) וליידע אותם. צוות התמיכה ידאג לתיקון המחשב בהקדם האפשרי.

בכל מקרה אין לנסות לתקן את המחשב לבד ! סטודנט העושה זאת צפוי לטיפול משמעתי.