מי זכאי לקבל שם משתמש?

התמונה של meklers

רק סטודנטים הרשומים לקורסים דורשי מחשב ו/או אורחים ואנשי סגל במחלקות מתמטיקה ומדעי המחשב זכאים לקבל שם משתמש במערכות המחשב שלנו. סטודנט הרשום לקורס דורש מחשב במחלקות הנ"ל אך אין לו שם משתמש יפנה למזכירות המחלקה לצורך הסדרת העניין. סטודנטים ממחלקות אחרות יפנו לקבלת שרותי מיחשוב במחלקותיהם.