מערכת הגשת תרגילים

הסבר ומידע נוסף על מערכת הגשת התרגילים ניתן למצוא בקישור זה.

אם אינך רואה דבר בחלון לחץ כאן

חזרה לחלון הגשת תרגילים