מע' הקבצים

 

קובץ הוא רצף של תוים המאוחסן במחשב - לרוב על דיסק. כל קובץ מאופיין על ידי שם לפי הכללים הבאים:

1. השם יכול להכיל תו אחד עד 255 תוים

2. כל התוים  קבילים פרט ל ­-

3. רצוי להימנע משמוש בתוים הבאים:

    רווח, טבולטור, מקש אחורה,   ?   ₪  ^  ‘    '  &   *  (   )    [  ]   ;   "   \

4.  רצוי להמנע מלהשתמש בתוים:   +  -  .   כתו ראשון בשם קובץ.

5. מערכת UNIX מבדילה בין אותיות קטנות וגדולות - לכן למשל, שם קובץ File אינו זהה לשם קובץ file.

 

סיומות מקובלות עבור קבצים שונים:

.txt     Free Ascii text file
.scr    Script file – On screeen log file
.a       library
.o       relocatable object file
.awk   awk script
.pas   Pascal source
.i       Pascal include file
.c      C source
.pl     perl script
.cpp   C++ source
.h       C Header – Include -  File
.ps     PostScript program
.(dvi     Device Independent (TeX output
.s       assembly source
.f        Fortran sourc
.sh     shell script
.gz     GNU-compressed-file
.tar     tape archive image
.Z       compressed file
.tex    TeX source file
.so     shared library
.l        lex source
.y       yacc source file
.log     log files