ניתקלתי בציוד מחשוב מקולקל, למי עלי לפנות?

התמונה של meklers

יש לפנות לאחראי המחשוב במחלקה.
סטודנטים לתואר ראשון במחלקות מתמטיקה ומדעי המחשב ייפנו לצוות התמיכה בבניין כץ (604) חדר 204.
סטודנטים לתוארים מתקדמים ואנשי סגל יפתחו פנייה באתר: http://welcome.biu.ac.il/hadas/hadas.nsf
נא להקפיד לפרט מיקום מדוייק של הציוד ואת מהות הבעיה.