שלחתי תרגיל ולא קיבלתי אישור או ציון

ראשית, בדוק שאכן אתה בודק את הדואר בשרת הנכון.

שנית, שלח/י מכתב נסיון לכתובת המחלקתית של עצמך וראה/י אם קיבלת את המכתב.

אם לא התקבל אצלך מכתב הנסיון - כנראה שכתבת הדוא"ל הפקטית שלך אינה מעודכנת במערכות האונ' - אנא פנה/י "למדור שמע" לצורך עדכון כתובת הדוא"ל.

אם הדואר עובד ואין מכתב עם ציון, דבר עם המתרגל/ת- הנושא הזה באחריותם.