תוכנת MATLAB - מהיכן ניתן להריץ?

תוכנת MAPLE (וגם MAPLE ) ניתן להריץ מהמסופים בכיתות כ"ץ וממחשבים המחוברים לשרתי המחלקה.

יש להתחבר לשרת המרכזי (PLANET) ע"י תוכנת SSH ולהריץ ממנו את הפקודה matlab או  maple ולהתחיל לעבוד.

ניתן גם להתחבר לשרתי המחלקה מחוץ לאוניברסיטה ע"י חיבור SSH ושימוש ב-TUNNEL (ראו הסבר)

תוכנת MatLab ע"ג שרת חלונות

ניתן להתחבר ישירות לשרת עם תוכנת  RDP =Remote Desktop Connection שקיימת בכל מחשב חלונות.

פשוט לרשום בכתובת השרת את:  ts.esc.biu.ac.il

שם המשתמש והסיסמא ידועים לכם ממערכת "אינבר". שימו לב ששם המשתמש הוא בתוספת @ccdom . לדוגמא: your-name@ccdom .