חומרה

שאלות בנושא ציוד המחשוב בכיתות המחשבים. כולל ציוד הקפי כגון: מסכים, עכבר ומקלדת, מדפסת ועוד.
התמונה של meklers

ניתקלתי בציוד מחשוב מקולקל, למי עלי לפנות?

יש לפנות לאחראי המחשוב במחלקה.
סטודנטים לתואר ראשון במחלקות מתמטיקה ומדעי המחשב ייפנו לצוות התמיכה בבניין כץ (604) חדר 204.
סטודנטים לתוארים מתקדמים ואנשי סגל יפתחו פנייה באתר: http://welcome.biu.ac.il/hadas/hadas.nsf
נא להקפיד לפרט מיקום מדוייק של הציוד ואת מהות הבעיה.

התמונה של meklers

מה עושים אם מחשב בכיתה אינו תקין?

יש לפנות לצוות התמיכה (חדר 204) וליידע אותם. צוות התמיכה ידאג לתיקון המחשב בהקדם האפשרי.

בכל מקרה אין לנסות לתקן את המחשב לבד ! סטודנט העושה זאת צפוי לטיפול משמעתי.

התמונה של meklers

כיצד ניתן להדפיס מסמכים מהמחשבים במעבדות?

המדפסת המשמשת את הסטודנטים נמצאת בקצה המסדרון, מדפסת זו נקראת Katz Hall.
לאחר שההדפסה נשלחה למדפסת, שם המשתמש שלכם יופיע על צג המחשב הסמוך למדפסת.
שימו לב: ייתכן ורק לאחר כמה דקות ההדפסה תגיע למחשב המדפסת.
לאחר שהכנסתם כרטיס צילום/אשראי, לחצו על ההדפסה שלכם ואז על PRINT.
במידה וחסר נייר, פעלו לפי ההוראות שנמצאות בסמוך.
לכל בעייה במדפסת - פנו לחדר התמיכה (204) וצוות התומכים יטפלו בה.

שלב תוכן