כיתות כ"ץ

שאלות לגבי חדרי הכיתות בבנין כ"ץ קומה 2.

תוכנת MATLAB - מהיכן ניתן להריץ?

תוכנת MAPLE (וגם MAPLE ) ניתן להריץ מהמסופים בכיתות כ"ץ וממחשבים המחוברים לשרתי המחלקה.

יש להתחבר לשרת המרכזי (PLANET) ע"י תוכנת SSH ולהריץ ממנו את הפקודה matlab או  maple ולהתחיל לעבוד.

ניתן גם להתחבר לשרתי המחלקה מחוץ לאוניברסיטה ע"י חיבור SSH ושימוש ב-TUNNEL (ראו הסבר)

תוכנת MatLab ע"ג שרת חלונות

ניתן להתחבר ישירות לשרת עם תוכנת  RDP =Remote Desktop Connection שקיימת בכל מחשב חלונות.

פשוט לרשום בכתובת השרת את:  ts.esc.biu.ac.il

התמונה של meklers

מה עושים אם מחשב בכיתה אינו תקין?

יש לפנות לצוות התמיכה (חדר 204) וליידע אותם. צוות התמיכה ידאג לתיקון המחשב בהקדם האפשרי.

בכל מקרה אין לנסות לתקן את המחשב לבד ! סטודנט העושה זאת צפוי לטיפול משמעתי.

התמונה של meklers

אילו כיתות מחשבים עומדות לרשות הסטודנטים?

בבניין כ"ץ (604) קיימות 4 כיתות מחשבים לרשות הסטודנטים:
כיתה 201- מכילה 47 תחנות .
כיתה 202- מכילה 47 תחנות .
כיתה 203- מכילה 21 תחנות מחשב (חלונות).
כיתה 204- מכילה 12 תחנות .
כיתה 205- מכילה 21 תחנות .

התמונה של meklers

מהם שעות הפעילות בכיתות המחשבים ?

שעות הפעילות מפורטות באתר - כאן .

הודעות על שינויים ועדכונים מפורסמות בחלונית "חדשות והודעות" הרצה משמאל.

התמונה של meklers

כיצד ניתן להדפיס מסמכים מהמחשבים במעבדות?

המדפסת המשמשת את הסטודנטים נמצאת בקצה המסדרון, מדפסת זו נקראת Katz Hall.
לאחר שההדפסה נשלחה למדפסת, שם המשתמש שלכם יופיע על צג המחשב הסמוך למדפסת.
שימו לב: ייתכן ורק לאחר כמה דקות ההדפסה תגיע למחשב המדפסת.
לאחר שהכנסתם כרטיס צילום/אשראי, לחצו על ההדפסה שלכם ואז על PRINT.
במידה וחסר נייר, פעלו לפי ההוראות שנמצאות בסמוך.
לכל בעייה במדפסת - פנו לחדר התמיכה (204) וצוות התומכים יטפלו בה.

שלב תוכן