מדריך ל-לינוקס

עובד ונערך מחדש ע"י שמואל מקלר.

המדריך בתהליך בנייה !

 

מידע נוסף בדף שאלות ותשובות - לינוקס - יוניקס

הנחיות לקורא

  • מדריך זה מיועד למשתמש המתחיל ב­לינוקס ולמשתמש המתקדם יותר. למשתמש המתקדם מיועד "נספח ב - תוספות למתקדמים".
  • רוב הנושאים והפקודות אופיינים לכל מערכת לינוקס. טבעי הדבר שבמערכות UNIX אחרות יהיו הבדלים, חלקם מזעריים וחלקם משמעותיים.
  • ההוראות בחוברת זו כתובות בלשון זכר ומיועדות כמובן גם לנשים.
  • במהלך המדריך נקטנו במספר כללים:
  1. הפקודות מופיעות כך:  Command
  2. בהגדרת מפרטי הפקודות השתמשנו בסימנים < >  כדי לתחום את  האופציות  של הפקודות. סימנים אלו אינם חלק מתחביר הפקודות.
  3. מקשי פעולה,   מקשים שהקשה עליהם גורמת לפעולה מסויימת מסומנים בהדגשה. 

תודתנו נתונה למרכז התקשוב - אונ' בר-אילן, לד"ר דרורה כהן ולגב' מוניק אשכנזי על שאפשרו לנו להעזר בחוברת "מדריך ל-UNIX" שחובר בשנות ה-90' .

מצורפת להורדה חוברת יוניקס כפי שפורסמה בשנת 2002 בשינויים קלים.

קובץ מצורףגודל
חוברת יוניקס 20021.19 MB